Att tänka på

 

Så här sköter man sin gasolanläggning
Gasolflaskor ska alltid transporteras, förvaras och användas stående. Var noga med att skruva till anslutningsgängor vid flaska och apparat ordentligt. Kontrollera packningar och O-ringar inför varje säsong. Använd läckspray för kontroll. Använd aldrig hemmagjorda gängor eller kopplingar.
 
Byte av gasolflaskor och engångsbehållare får aldrig ske nära öppen eld eller andra antändningskällor. Tänk på att släcka eventuell cigarett eller pipa.
 
Avstängning
På en campingutrustning stänger man först ratten på flaskan. När lågan slutat brinna stängs vredet på ansluten apparat. När det gäller fast monterad gasolanläggning stängs ventilen på respektive apparat och efter helt avslutad användning stängs även flaskventilen.
 
Läckage
För att varna vid ett eventuellt läckage har gasolen tillsatts ett illaluktande ämne. Lukten känns redan vid mycket låga koncentrationer. Känner du denna lukt — stäng anläggningen och vädra. Lokalisera läckaget med läckspray och åtgärda läckaget. Öppna flaskventilen och testa återigen läckagestället.
 
Ventilation
När du är ute i det fria behöver du naturligtvis inte tänka på ventilation. Har du däremot gasolutrustningen inomhus är det viktigt att se till att lufttillförseln och ventilationen är god. Gasollågan kräver som all annan förbränning luft (syre).
 
Avgassystem
Avgassystemet på värmepannor och kylskåp bör kontrolleras före varje säsong.
 
Täthetskontroll
Minst en gång om året bör gasolanläggningen täthetskontrolleras enligt Svenska Gasföreningens normer. För regelbunden täthetskontroll bör en läckindikator monteras i gasolanläggningen. En nyinstallerad anläggning ska tryck- och täthetskontrolleras innan den tas i bruk.
 
Till sist en allmän regel:
En gasolanläggning ska skötas lika noggrant som man sköter bilen, båten eller annan teknisk utrustning.
 
Lågtrycksapparater
Dessa apparater är byggda för ett tryck på 3 kPa (30mbar). Eftersom trycket i gasolflaskan är högre än det som apparaterna är avsedda för, måste en reduceringsventil kopplas mellan flaskan och apparaten före användning. OBS! Se till att reduceringsventilen är CE-godkänd. Kontrollera med jämne intervall reduceringsventilens packning.
Tydliga anvisningar om arbetstryck ska finnas på varje apparat. Exempel på lågtrycksapparater är kylskåp, gasolkaminer, gasspisar och gasolgrillar.
 
Högtrycksapparater
Högtrycksapparater fungerar direkt på det tryck som flaskan levererar.
 
Campingapparater och hobbyutrustning är gjorda för högtryck. De flesta industriapparater, t ex blåslampor, fungerar på högtryck men måste då förses med slangbrottsventil. För vissa arbetsmoment fodras dock användning av reduceringsventil.
En del apparater får användas både inom- och utomhus. En del bara utomhus. De olika apparaterna är tillverkade med hänsyn till deras huvudsakliga användningsområde. Det är därför viktigt att man tar reda på hur och var apparaten får användas. Tydliga anvisningar finns i bruksanvisningen som medföljer varje apparat.
 
Kontrollera din gasolanläggning
 
Tryck- och täthetsprov vid installations- och säsongskontroll
Myndigheterna rekommenderar att en tätshetskontroll genomförs minst en gång/år. Denna kontroll utförs av husvagnsåterförsäljare och gasolserviceföretag. Vi på Gas & Gasolmästarna utför provtryckning samt funtionstest på er anläggning i Båt,husvagn-husbil,stuga eller villa. Du får desutom protryckningsintyg av ett auktoriserat gasföretag.
Vi erbjuder även serviceavtal ring eller maila oss för mer info. 031-45 50 45 info@ggm.nu

Läckindikator för driftkontroll (art nr 12.7010)
Ingående anslutning: Utvändig POL.
Utgående anslutning: Invändig POL.
 
Tryckmätning
Med flaskventilen öppen visar läckindikatorn gastrycket
i gasolflaskan.
 
Läckagetest
Öppna samtliga ventiler fram till respektive apparats tändsäkring. Öppna flaskventilen. Avläs trycket på manometern. Stäng flaskventilen. Vänta ca en minut. Avläs trycket igen. Om trycket fallit finns ett läckage. Kontrollera alla skarvar och kopplingar med såpvatten eller läckspray.
 
Läckspray för felsökning (art nr 12.8888)
Med GGM`s läckspray kan man lätt lokalisera ett läckage på en gasolanläggning (eller annan anläggning under tryck). Spraya på kopplingar, slangsocklar etc när anläggningen står under tryck. Om läckage finns bildas snabbt en krans av bubblor på läckagestället.
 
Sprayflaskan räcker till ca 250 sprayningar. Som drivgas används ofarlig kolsyra.