Naturgas

 

Många svenska företag har de senaste åren ersatt sin användning av kol och olja med naturgas. Naturgas ger upphov till 25 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och 40 procent lägre jämfört med kol. Utsläppen av svavel, tungmetaller och stoft minskar till noll.

En stor del av den naturgas som används i Sverige går till industrin. Där fungerar den i de flesta fall som råvara för att tillverka till exempel plast, tvättmedel och härdat glas. Den reptåliga glasytan på din mobiltelefon eller tandborsten du använde i morse är med stor sannolikhet tillverkad av naturgas.
Naturgas används också vid de högeffektiva kraftvärmeverken i Göteborg och Malmö som producerar el och värme. Dessutom används naturgas för att driva personbilar och går då under namnet fordonsgas.Naturgas introducerades i Sverige 1985 och transporteras hit via en ledning från Danmark som fortsätter upp längs den svenska västkusten. Det svenska gasnätet ligger under mark och kommer också i framtiden att kunna användas för transport av biogas.
Naturgas består i huvudsak av metan (CH4) - det enklaste kolvätet i naturen. Den är färglös, gift- och luktfri. Naturgasen transporteras i rör som ligger nedgrävda i marken. På så sätt undviks land- och sjötransporter, vilket är positivt ur miljösynpunkt.Naturgas är vägen till ett hållbart energisystem. Genom ökad användning av naturgas kan vi snabbt och kostnadseffektivt minska många utsläpp. Stora miljövinster ligger i en utbyggnad av kraftvärmeproduktionen och ökad användning av naturgas som fordonsbränsle.Den infrastruktur som finns för naturgas idag förbereder vägen för framtidens biogas. Vår biogasanläggning kan producera 50-60 GWh biogas per år. Biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet. Naturgas och även biogas kan användas som fordonsbränsle.
Naturgas i Göteborg
Naturgasen i Göteborg har många användningsområden som uppvärmning av lokaler och bostäder, till industriprocesser, gasspisar i restauranger och hushåll.
Matlagning i kök och restauranger.
Ett annat användningsområde för gas är matlagning på gasspis. Vardags- och gourmetmatlagning av både proffs- och amatörkockar görs helst på gasspis. Gasspis jämfört med elspis är överlägset, den är enkel att hantera och det går snabbt att reglera värmen för bra resultat vid spisen.
Terrassvärmare och Brasor
Förutom gasspisen så finns det en mängd andra användningsområden för gas i en restaurang. En uteservering kan med fördel värmas med hjälp av en terrassvärmare och du kan skapa en mysig atmosfär i restaurangen med hjälp av en gasdriven brasa.
Uppvärmning av bostäder och lokaler
Ungefär 20 procent av gas i Sverige går till uppvärmning av bostäder och lokaler. Både småhus och större fastigheter kan med fördel värmas upp genom naturgaseldning i pannor. Fördelarna är flera; låga utsläpp, inget sot och enkel hantering är några.
Biogas
Biogas är förnybart bränsle som utvinns ur organiskt material, framförallt ur slam från avloppsrening och organiskt avfall från hushåll, jordbruk och industrier. Biogas kan även produceras genom förgasning av annat avfall såsom spill från skogsbruket. Gasen, som är giftfri, är mycket lik naturgas och har samma användningsområden. Biogas bidrar inte till den globala växthuseffekten.